Các định luật vật lý có chứng minh sự tồn tại của Chúa?

Các định luật vật lý có chứng minh sự tồn tại của Chúa? NGUỒN HÌNH ẢNH,GETTY IMAGES “Tôi vẫn tin vào Chúa (bây giờ tôi là một người vô thần) khi nghe câu hỏi sau đây tại một cuộc hội thảo, lần đầu tiên được Einstein đặt ra, và đã sửng sốt trước sự trang… Continue reading Các định luật vật lý có chứng minh sự tồn tại của Chúa?

Published
Categorized as Tin tức